Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for januari, 2011

Allt eftersom föreningen växer och blir en organisation får jag många frågor och mail gällande integration och hur andra ser på individer ser på integrationen i Sverige. Ett mail handlade om Fateme Goshehs debattartikel, ”Gör oss inte till andra klassens medborgare”, som publicerades i Göteborgs-Posten den 30 Januari. Personligen skräms jag lika mycket av denna artikel som jag gör av religiösa fundementalister. Vart finns balansen?

Konstnären Gosheh börjar artikeln med ”Integrationen av muslimer har misslyckats”. Med denna mening böjer hon sig för främlingsfientligheten och för in alla muslimer i en och samma grupp. Detta är inte bara ett rop på hjälp utan även ett sätt att ta bort varje människas unikhet.

Fortsätter man läsa artikeln inser man att Fateme Gosheh har tappat hoppet om integrationspolitiken och anser sig själv tillsammans med alla Sveriges muslimer bli behandlad som en andra klassens medborgare. Att skriva och föra fram ett sådant negativt budskap genererar en förödande effekt för oss som vill göra något av vår framtid i integrationsfrågan.

Hon visar inte bara sitt förakt för moskéer och imamer runt om i Sverige utan påvisar ingen positiv utveckling hos svenska-muslimer. Hon buntar ihop muslimer som bidragstagare och en börda för svenskar. Vart kom detta föraktet ifrån?

Gör man en ”conclusion” av denna artikel leder det till en skribent som har identitetsproblem och vill i desperation försöka få medgivande att hon är en svensk delaktig i det svenska samhället. Gosheh ser sig själv som en hjälte i förortens värld men med denna artikel kan man inte mer än att förskjuta hennes status, en hjälte ger aldrig upp. Assimilation Gosheh? Nej! Det är inte svaret på segregationen. Låt oss med kärleksbudskapet ägna oss åt att integrera människor och ge säkerhet för dem i det svenska samhället!

Vill ni ställa seriösa frågor gällande integrationskampanjen? Eller undrar ni över hur Invandrare För Sverige fungerar mer konkret? Maila så :

alex_louhichi@hotmail.com

För Förståelse, För Tolerans och För Kärlek

Alexander Louhichi                                                                                                                       Invandrare För Sverige

Annonser

Read Full Post »

Fler och fler öppnar nu ögonen för den integrationskampanj vi håller på att sätta igång i Kalmar men de tär en lång väg att gå. Det kommer in mail och funderingar kring olika samarbeten men det gäller att ha huvudet på skaft för att hålla kvar den röda tråden kring 3-stegs teorin – Förståelse, Tolerans och Kärlek.

Det har nu gått 10 dagar sedan jag gick ut med en debattutmaning till SD Kalmar men har hittills inte fått något svar. Idag valde jag att vända mig personligen mot Thoralf för att få besked om det är praktiskt möjligt att se en sverigedemokrat sitta framför kalmarbor under omständigheter kring en debatt gällande integration/assimilering.

Många har ställt mig frågan varför jag lägger så mycket tid på att diskutera och försöka bryta ner sverigedemokraternas politik. För mig handlar det om varje människas lika värde, de har åsikter som de brinner för men har inte lyckats bolla dem med någon förrutom liktänkande. Därför vill jag lyfta upp frågan och ge sverigedemokraterna i Kalmar det värde som de frågat efter sedan starten. Klarar de av en debatt ute i samhället? Eller är det lättare att sitta bakom sin skärm? Sanningen borde vara lätt att prata öppet om…

Har ni frågor kring integrationskampanjen och arbetet kring det, skicka ett mail till :

alex_louhichi@hotmail.com

I övrigt får vi hoppas att Thoralf tar mailet seriöst precis som han vill att människor ska göra med honom.

Alexander Louhichi                                                                                                                    Invandrare För Sverige

 

Read Full Post »

Nu verkar det som interna dispyter har börjat ta över Sverigedemokraternas ledning i kampen om hur ren politiken egentligen är.  På sin blogg skriver Jan Rume en fd. Högt uppsatt sd-politiker, ” Nej SD är inget seriöst parti utan ett parti som gjort rasism och främlingsfientlighet till Big Business och där gräsrötterna offras”. Den största diskussionen inom partiet handlar om maktbegär och att de som sitter i toppen leder partiet av egen vinning. De anställer sina nära och kära och vänder ryggen åt de hårt arbetande medlemmarna. Dragan Klaric som skapade och ägnade sig åt SD television i 2 år och 8 månader spyr galla över den oförskämda politik Sds partistyrelse använder sig av och både Jan Rume och Dragan Klaric vill att allmänheten ska ställa frågan : ” Varför har Sds partistyrelse registrerat Blåsippan AB och varför finns partitoppen med där?”

Verksamheten och ändamålet av Blåsippan AB förklaras med följande: ” Bolaget ska bedriva framtagning och försäljning av trycksaker, filmer och reklamartiklar.”. Vilket betyder att bolaget innehar alla rättigheter av all framtagning och försäljning. I ett demokratiskt uppbyggt parti där medlemmarna har lojalitet för varandra borde alltså framtagningen och fösäljningen tillhöra medlemmarna och partiet för att bygga vidare på en expansion. Det är ingen större förvåning att Jimmie Åkesson sitter som ordförande i styrelsen.  Det ska bli intressant att se siffrorna från inkomståret 2010 då man bedrev en väldigt aktiv valkampanj!

Inte nog med att partildeningen vänder sig mot sina medlemmar, deras poster och deras ekonomiska möjlighet att expandera inom partiet de vänder sig även mot de få invandrare som gått med i partiet. Dragan Klaric skriver på sin blogg om BBC intervjun av Jimmie Åkesson med följande : ” Jag vigde nästan tre år av mitt liv åt Sverigedemokraterna, jag propagerade för Sverigedemokraternas politik och jag försvarade alltid Sverigedemokraternas politik. Men när Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson i BBC programmet Hard Talk står och säger ”Invandrare är över lag lite mer kriminella än svenskar som är födda i landet” då känns det som en pungspark.”


Faktum är att den gräsrotsrörelse som vi trodde fanns inom Sd har börjat tyna bort. Om de inte kommer till sanningens punkt att de öppet berättar allt för sina medlemmar, födelar allt jämt under jämlika förhållanden och använder sig av en allmän policy så kommer de inte klara av att hålla sig fast efter valet 2014.

Jag tycker det är fruktansvärt hemskt att reta upp samhällsgrupper och ställa dem emot varandra för att kunna tjäna några extra kronor i månaden. Hat faller alltid men kärlek skapar band starkare än blodsband! Thoralf Alfsson svarar Jan Rume med att han är en bidragssnattare och med följande citat ” Läs denna artikel i Aftonbladet så framgår det säkert vilken misslyckad människa detta är”. Artikeln skrevs 2007 då Jan Rume var delaktig i Sds politik. Varför skrev inte Herr Thoralf om detta då?

Det man kan fundera på är om Sverigedemokraternas partistyrelse verkligen tror på sin politik eller om de endast vill utnyttja tiden så mycket som möjligt? Man kanske borde bekämpa den mångfald av girighet och maktbegär som finns i partiet innan man ger sig på den etablerade mångfalden?

Jag tackar för alla mail och uppgifter!

Mångfaldens förespråkare,

Alexander Louhichi                                                                                                                   Invandrare För Sverige

Read Full Post »

Att leva i ett mångkulturellt samhälle handlar om att värna om varandra och varje identitet som påverkar samhället på något sätt. Detta förs fram genom förståelse, tolerans och framför allt kärlek till medmänniskan. Just nu står vi i det första stadiet, förståelse, vilket betyder att vi måste ge lärdomar till alla om varje enskild kultur som förts in i Kalmar för att kunna sträva efter tolerans. En bra bit på vägen vore att starta upp ett välfungerande kulturhus i Kalmar.

Den största kulturen vi präglas av dagligen är den svenska kulturen. Det är den svenska identiteten som nyanlända invandrare möter och det är även den svenska identiteten som kommer att bestämma deras framtid. Detta genom språket och samhället i sig. Men på samma sätt som vi svenskar måste lära ut hur det svenska samhället fungerar genom mångfald, måste vi även ta till oss av det nya.

Min tanke av ett fungerande kulturhus är en mötesplats där förståelse, tolerans och kärlek sprids. Hit kan en vanlig medborgare gå för att ta del av svenska högtider så som julen, påsken och midsommar för att kunna ta del av den svenska atmosfären på samma sätt som invandrare/svenskar ska kunna ta del av andra kulturers högtider. För jag tror att det är genom något sorts firande man kan förstå varandra på ett djupare plan med grunden av att glädje och lycka sprids.

Ett kulturhus som förespråkar mångfald och förebygger intolerans skulle ge en stor vikt i Kalmars framtid där mångfalden är större och starkare. Kulturhuset blir en symbol för alla kommande generationer där man vet att mångfalden finns dokumenterad och är en del av samhället. Det är dags att sätta flaggan i marken och stolt lyfta på huvudet och säga : ”Vi är ett mångfaldssamhälle och vi kämpar tillsammans!”

Alexander Louhichi                                                                                                                  Invandrare För Sverige

Read Full Post »

Den största skolan vi möter dagligen är det vardagliga livet. Att förstå och ta till sig de positiva och negativa delarna av dagliga situationer skapar en större förståelse och lärdom av hur man själv och andra lever sitt liv. Politik handlar om att förstå och analysera det vardagliga livet därför måste vi ta till oss av all information vi möter dagligen, analysera och göra det till en nytta. Vi måste lyssna på människor runt omkring oss oavsett bakgrund, livsval och livsstil för ibland kan man lära sig mer av en person än vad man tror.

Att börja ett nytt jobb handlar om nya möjligheter och lärdommar. I förra året började jag jobba som servitör på en restaurang i Nybro där jag möttes av en mycket intressant arbetsgivare. Mitt första intryck var att denna person var en överarbetad ”pizzabagare” som har kämpat i flera årtionde för att komma dit han kommit. Men jag fann mer bakom detta draperi vilket visade sig bli en stor och förvånandsvärd upptäckt.

Jag ser politiken som en del av mitt vardagliga liv och därför diskuterar jag ofta och vilt med människor runt omkring mig. Att jag skulle lära mig att sätta mina politiska studier i praktiken tack vare min dåvarande arbetsgivare hade jag aldrig trott. Han förklarade för mig att man måste sträva efter att förstå politiken som förs i Sverige i praktiken och inte i teorin.

Hur ska vi kunna skapa en förändring om vi inte kan förändra oss själva?

Att lyssna på debatter där teoretiska modeller ständigt läggs upp kan man kasta i papperskorgen förklarade han, utan man måste finna liknelser i praktiken. Hur ska vi kunna skapa en förändring om vi inte kan förändra oss själva? Och hur ska vi kunna skapa ett starkare samhälle om vi inte är villiga att kämpa hårt för vår omgivnining? Praktiskt sett handlar politiken om att förändra sig själv i den mån man vill förändra samhället!

Alexander Louhichi                                                                                                                Invandrare För Sverige

Read Full Post »

Nu har den efterfrågade debatten kring våldsbejakande terrorism hållts i Sveriges riksdag på sverigedemokraternas begäran. Att Jimmie Åkesson skulle ägna sin tid åt att förklara sin ståndpunkt i hur man ska hantera den radikala islamismen var inte överraskande. Inte minst när han dagen innan skrev en debattartikel i DN under rubriken, Dags att studera islamistiska attityder bland ungdomar. Men hur ska man bete sig för att minska den ökande extremismen och radiklaiseringen av religiositet? Och vad är det som ökar den extremism vi ser idag?

Johan Linander (c) deltog i debatten och förklarade starkt sin ståndpunkt i hur man ska tänka för att övervinna passiviteten. Att man som man inte ska känna sig skyldig av män som slår kvinnor men att man ska göra allt för att ändra bilden av det och motverka denna våldsbejakande aktion. Samma sak gäller muslimer, ibland räcker det inte att ta avstånd från extremism utan istället förklara ett annat perspektiv så personen ifråga får insikt i hur medmänsklighet fungerar. Detta sätt att arbeta minskar fanatism och ökar integrationen för dem som lever med hat.

Faktum är att extremism är en produkt av orättvisa i samhället. Varför ökar den högerextrema inriktningen i Sveriges politiska maktrum? Och varför ökar den radiklaiseringen av en ny form av politiserad islam idag? Allt handlar om verkligheter och perspektiv. Orättvisa skapas av en låg grad av förståelse vilket är det första planet i ett fungerande samhälle.

På samma sätt som man måste hantera extremismen i samhället så bör man även slå ner anledningen till varför man valt att radikalisera sig. En viktig fråga blir därför; Hur tror sverigedemokraterna att de ska bekämpa den radikaliseringen av islam som har utvecklats om de inte väljer att förstå varför detta sker? Man kan utöka detta tankesätt med flera föjldfrågor bland annat genom frågor som; Hur tror Jimmie Åkesson unga muslimer runt om i Sverige reagerar på hans kampanj mot Islam? Med kärlek för samhället eller med hat för sina medmänniskor?

Rädsla skapar radikaliseringar på samma sätt som hat skapar hat. Det enda sättet att att minska den ökande extremismen är att öppna upp för en integrationskampanj där man högt och tydligt förespråkar förståelse, tolerans och kärlek. Det vi tror är rätt i vår verklighet behöver inte stämma överens med andra verkligheter. Därför måste vi ge människor chansen till att berätta deras verkligheter så man ur ett större perspektiv kan skapa en rättvisa som behandlar alla unika grupper i vårt samhälle.

Alexander Louhichi                                                                                                                       Invandrare För Sverige

Read Full Post »

Sverige är ett Fantastiskt land, ett land där våra barn och våra barnbarn ska växa och ta över det vi har byggt. Det är därför Vi kämpar. Vilka är Vi?

För snart två år sen satt en ung man på tåget mellan Kalmar och Växjö, Alexander Louhichi, och läste tidningen likt vilken svensk medborgare som helst. Det här var en dag som var likt alla andra dagar men samtidigt väldigt olik. Dagens debattartikel var ägnad Jimmy Åkesson (SD) som skyllde samhällets problem på invandrarna i synnerhet muslimerna. Detta var Åkessons slagord som skulle ta honom till valseger. En debattartikel som skulle debatteras gång på gång, granskas, rivas upp och slutligen tvinga författaren Åkesson erkänna att han förvrängt verkligheten och ljugit inför hela svenska folket! Varför!? För att vinna val!

Efter regn kommer solsken. För två år sen tog Alexander Louhichi steget själv. Tillsammans med kompisar och bekanta skulle han fortsätta, för han var inte ensam! Vissa väljer att vika och vissa väljer att kämpa. Det är varje människas val. Jag kan idag med facit i hand inte klandra någon för att denna gav upp. Att välja den lättare vägen är ibland ett bekymmerslöst val men som samtidigt bär enorma konsekvenser. Den lättare vägen är att vara tyst. Alla har ett val men ärligt talat vem är det vi ger ära åt, den som valde att kämpa eller den som valde att vara tyst!?

Idag har Louhichis vision, Invandrare För Sverige, växt. Växt från det enskilda steget till det att vara en faktor som kämpar. Idag är vi många, vi valde att inte vara tysta, vi valde att kämpa. Kämpa för Sverige, Sverige som värnade om oss, Sverige som vi kommer värna om.

Vi är här för att ta debatten. En debatt som bygger på problem och åtgärder. Inte en debatt som den främlingsfientliga parten vill värna om. En debatt som ständigt bygger på förvrängning, lögner och hyckleri. Sverigedemokraternas politik är inte rumsren. Detta parti gick till val på att måla upp en enskild grupp som ansvarig för samhällets alla problem. Detta parti skapade myten, förvrängde den och trodde på den. Vi kommer alla ihåg när partiordförande Åkesson, ett par månader innan valet, stod på Sergels torg och skrek Massinvandring. När orden ekade, menade han inte någon massinvandring av Irakiska flyktingar till Syrien eller Jordanien som under ett par månader tog emot 1,5 miljoner flyktingar. Det Åkesson ville förmedla var myten om Massinvandring till sverige. Det finns idag Ingen massinvandring till Sverige! Det är dags att inse verklighet och komma ner på jorden. Detta är förvrängningar som främlingsfientligheten använder och och som ständigt vill tvinga oss att acceptera.

Till Sverige finns en invandring. En Reglerad Invandring, till skillnad från vad Åkesson kallar massinvandring. Främlingsfientligheten vill måla upp Sverige som ett land där anarki råder och där den styrande faktorn inte har en plats. Senaste årsredovisningen från migrationsverket 2010 visar att invandringen till Sverige sjönk med – 3,2 % jämfört med 2009. Utvandringen däremot hade ökat med 25%.

”Vilka är vi” var frågan jag valde att inleda artikeln med. Vi är det svenska folket. Den absoluta majoriteten som aktivt valde att rösta emot den främlingsfientliga kraften. Vi är de som valde att kämpa. Att inte vara tysta. Invandrare För Sverige väljer att ta debatten. Vi har gjort vårt val!

För Förståelse, Tolerans och Kärlek,

S. Elmohandes
Styrelseledamot, Invandrare för Sverige

Read Full Post »

Older Posts »