Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for februari, 2011

Idag ärar vi en utav Sveriges främsta politiker i modern tid, Olof Palme!

Detta citat av Olof Palme är tagen ur Östran!

Annonser

Read Full Post »

Efter mycket slit och möten den senaste tiden går ansökan om en integrationskampanj iväg till allmänna arvsfonden idag. Det som fattas är underskrifter från de tre som kommer leda arbetet i Kalmar, Kalmar Läns Museum, Röda Korset och Invandrare För Sverige. Äntligen! Vårt mål mot att Kalmar ska bli en symbol för integrationspolitiken i Sverige går nu mot ett mer konkret arbete med större institutioner och organisationer.

Hur kommer vi gå tillväga?

Vi utgår från två mötesplatser. Varje mötesplats har en grupp med 10-20 personer, minst hälften under 25 år, ungefär hälften nya och gamla svenskar. Grupperna träffas minst sex gånger per termin. Vid vissa tillfällen möts deltagarna på andra platser som känns betydelsefulla i sammanhanget. Som inledning görs en gemensam inspirationsträff med samtliga deltagare. Som avslutning genomförs en större manifestation för allmänheten där gruppernas resultat presenteras med en mångfald av berättelser och fysiska uttryck som dans, musik, kläder, mat, drama etc. Det som ingår i nytänkandet är stimulering av befintliga verksamheter, ett sätt att gå under samma fina syfte!

Det unika med projektet är mångfalden av aktörer och kompetenser. Idén är att utifrån det intima, privata, lyfta fram det generella och genom en långsiktig och stegvis underifrån-process, skapa möten, kontakt och erfarenhetsutbyte. Genom att använda det historiska perspektivet, platser och dess berättelser, enskilda människors subjektiva erfarenheter, blir komplicerade sammanhang som berör integration och utanförskap, mänskliga rättigheter och demokrati, konkreta och möjliga för andra att förstå och identifiera sig med. I ett större perspektiv är det här ett handgripligt sätt att angripa den komplicerade integrationsfrågan och medverka till att fler känner sig delaktiga i det svenska samhället.

Read Full Post »

Nationalism vs Patriotism

En intressant kortfilm!

Read Full Post »

Snart är grunden färdig för integrationskampanjen som ska sätta igång i Kalmar och förarbetet börjar. I förarbetet handlar det mycket om att försöka strukturera upp vilka områden man ska jobba i och hur mycket vikt som ska läggas på varje moment. För vår del handlar det mycket om att stimulera befintliga verksamheter till att gå under samma syfte som vi har arbetat fram under två års tid.

Stödjer man integrationskampanjen i Kalmar genom Invandrare För Sverige bidrar man automatiskt till en tillväxt i verksamheten som betyder att vi kan utöka föreläsningsmaterial, fler möten/privatasamtal med ungdomar, räckvidd av kampanjen, reklam utbudet.

Integrationskampanjen är beräknad att hålla på i ca 3 år till år 2014 då Kalmar kommer att vara en symbol för integrationspolitiken i Sverige.


Read Full Post »

Det har varit mycket stress de senaste dagarna på flera olika plan. I måndags var vi uppe i Västervik för att sprida vidare det fina syftet gällande kampen mot kriminalitet, droganvändning och främlingsfientlighet. Det uppskattades och kommer att föras vidare i Västerviks kommun.

Igår var det möte med Byteatern om olika möjligheter till ett samarbete och vi kom långt. Men det fortsätter imorgon i samband med ett genrep inför en förställning som heter: Den som vandrar om natten. Det ska bli intressant att se om man hittar några diskussionsämnen som handlar om heder. Byteatern i sig är en otroligt fin miljö att vistas i med trevlig personal.

Samarbetet gällande integrationskampanjen går mot sitt slut när vi på måndag skickar in ansökan till allmänna arvsfonden. Huvudsökande är Rödakorset och följer: Kalmar Läns Museum, Bilda (Studieförbund), Invandrare För Sverige, Dörby-Kläckeberga hembygdsförening, Kalmar Stads hembygdsförening. Det ska bli väldigt intressant att jobba med detta som projektledare med ledning från alla parter.

Målet är satt och det kämpar vi för att Kalmar ska bli en symbol för integrationspolitiken år 2014!!

 

 

Read Full Post »

Ett kulturellt forum i Kalmar

En verksamhet som man borde satsa på i Kalmar kommun:

Ett kulturellt forum i Kalmar!

Aktiviteter:
Dans – breaking/newstyle/afrikanskt
Musik – rap/mixing/beatmaking
Konst – writing/urban street art/måla/skapa
Jams – integrerande koncept. Dans/musik/rusfritt.
Knowledge koncept – informativa föreläsningar och diskussion kring viktiga topics/relevanta samhällsfrågor
Tjejgrupp och Killgrupp! – Massmedia har en stor inverkan på ungdomarna idag och hur de/vi ser på oss själva och varandra.
Här fokuserar vi på viktiga ämnen bland dessa 2 grupper och på att ge de redskap för att hantera livet i de unga åren.
1, Stärka deras egen självbild
2, Påverka till att dessa 2 grupper ska kunna möta varandra med mer kunskap, kärlek och respekt i samhället.
Cafe/Mat: Internationellt kök med multukulturell mat, från svensk husmanskost till Indonesiskt.

Upplägg av aktiviteter:
Kurser – för varje vecka med fasta tider.
Workshops – där vi tar in internationella eller nationella resurser för att inspirera i olika element. t ex ”Poetry slam” med Syster Sol,
”Dj:ing” med Dj D-sign. Ex på teman och områden som vi vill ta upp; världsfrågor/klimatförändringar/hälsa/mattillsatser/beteendevetenskap/vetenskap/ny forskning
Temadagar/Temakvällar – Olika kulturella inriktningar/högtider/sammankomster.
Schema – Måndag-Fredag: Öppet, fasta tider. Helger: Olika teman och knowledge koncept. Jams. Öppna kurser i dans och musik.

Syfte:
Med fokus på mångfald och ett universiellt förstående vill vi skapa en positiv och eleverande miljö för unga människor att vara i. Vi vill aktivera unga människor, mentalt och fysiskt.

Read Full Post »

En viktig och nyttig debatt mellan Jimmie Åkesson och Jan Helin.

Read Full Post »

Older Posts »