Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for september, 2011

Annonser

Read Full Post »

Medborgarförslag gällande Bergaområdet

Detta medborgarförslag är utformat utifrån diskussioner med ungdomar inom området kring Borgarvägen, Rimsmedsvägen, Amorvägen samt ungdomar runt om Berga centrum. Nätverket Invandrare För Sverige har presenterat ett antal alternativ för ungdomarna vilket har lett till detta medborgarförslag.

Syftet är att skapa en ny tillflyktsplats för ungdomarna i Bergaområdet efter all uppståndesle som skakat polismyndigheten och Kalmar kommun tidigare under september. Medborgarförslaget har i syfte att skapa en plats där ungdomar kan umgås utan att störa omgivningen, där de kan få sin egna tid och frihet att utföra aktiviteter som sport, lekar etc. Skulle man skapa en tillflyktplats i den andan hade man löst en del av den uppenbara ekonomiska utsattheten som skadar ungdomarnas uppväxt i området.

Medborgarförslaget handlar om kommunal mark vid vattentornet, (se bifogade bilder) ,och en upprustning av denna plats från en ödemark till en mötesplats.  Det handlar om att skapa en plats med:

 • En fungerande fotbollsplan
 • En grillplats
 • Parkbänkar
 • Belysning
 • Ett upplägg som gör att servicenivån kan hållas av besökare

I förslaget ingår en utredningsnivå som ska ske via kommunen i kontakt med nätverket Invandrare För Sverige för att ungdomarnas perspektiv och kompetens ska sättas i bruk. Detta gör att respekten kring servicenivån ökar och detta säkerställer en längre hållbarhet kring mötesplatsen.

I samband med detta medborgarförslag utreds även möjligheten att möjliggöra en fritidsgård för Bergaområdets ungdomar.

Read Full Post »

Efter förra veckans möte med ungdomarna i Berga centrum arbetar IFS förfullt med att försöka finna en lämplig lokal i området nära kyrkan för att detta ska kunna fungera som tillfälligt tillhåll under vinter halvåret. Detta är i samarbete med Kalmar mot droger.

Nu har vi även lämnat in kompletteringen till allmänna arvsfonden kring projektet: Mötesplatser för etablerad mångfald.

Strutkuren som ut som följande:

Huvudmål

 • Skapa fungerande integrationsstrategier för Kalmar Kommun – Strategier för att för att förändra påtagliga samhällsproblem utifrån resultat av forum
Delmål
 • Skapa forum i ekonomiskt utsatta områden – livserfarenhet och kunskaper utbyts (aktuell problemlösning)
 • Tre förslag (fungerande integrationsstrategier på den egna verksamheten) –                       Självkritik    –>     Förändring
 • Framföra påtagliga problem i de ekonomiskt utsatta områdena i Kalmar kommun

Mätbara mål

 • Antal framförda samhällsproblem i varje ekonomiskt utsatt område
 • Antal framförda strategier i motsvarighet till framförda samhällsproblem i varje ekonomiskt utsatt område
 • Attityder (Inom den egna verksamheten samt som start och avslut vid forum)
 • Antal deltagare
En uppdatering kring hur hela projektet kommer utforma sig kommer inom kort..

Read Full Post »

Det är med frustration och besvikelse jag följer våra lokala nyheter i Kalmar. Den senaste veckan har visat prov på ungdomars desperation och utanförskap tuny om i Berga. Detta har lett till bränder, poliskontroll och en väldigt spänd situation.

Jag viker inte en sekund för att visa att kraften i kampen ligger hos ungdomarna. De har i utanförskapets lämnats åt någon form av självgående kreativitet för att skapa sina egna mötesplatser. Nu får de inte behålla sin mötesplats och ”häng” och blir därför frusterade och argsinta.

Polismyndigheten tar inget personligt ansvar för att tillrättavisa ungdomarna utifrån en social förmåga utan ägnar sig endast åt att kontrollera området ytterliggare för att visa ungdomarna ”vem som bestämmer”.

De senaste två åren sedan jag startade nätverket IFS har det inte gått en dag utan att jag tänkt på huruvida man ska stärka den bristande integrationen för att bygga upp ett samhälle som den kommande generationen kan värna om.

Jag och alla i min omgivning kommer att lägga all sin kraft för att förbättra situationen för ungdomarna i Berga och se til sål att de finner ro.

Jag vädjar till kommunen, polismyndighteten och alla butiksägare i Berga Centrum. Visa förståelse, delta i utvecklandet av ett hållbart samhälle och se till så att ungdomarna får den medkänsla de behöver.

Jag har fått nog och det ökar bara virket i elden. Det må brinna en container i Berga men inom mig brinner tusentals!

För ungdomarna i Berga,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read Full Post »

I dagarna har det publicerats artiklar om Berga och bränder som har förekommit i alla möjliga former. Man har använt bensin för att bränna upp lastpallar, container och diverse andra saker. Man rubricerar detta som allvarligt i den mån att det finns obefintliga skäl bakom detta som styrker dessa aktioner.

Idag var jag bakom Berga centrum för att med en av medlemmarna se över vad som hänt. Vi pratade lite med ungdomarna som brukar umgås på baksidan av apoteket och dessa bränder har skett på grund av brist på annat att göra.

Jag har tidigare tagit upp problemen kring Berga och att det inte finns något \”häng\” för ungdomarna. I nästa vecka ska vi se över vad det finns för möjligheter att påbörja ett arbete kring detta område runt berga centrum så vi får glada och nöjda ungdomar som kan uppehålla sig med nyttiga saker.

Lycka vi med detta slipper polisen titta på 10 åringar som om de vore massmördare.

Read Full Post »

Det är verkligen otroligt roligt att se hur IFS har förändrats sedan 2009 i samband med föredraget jag håller på att sätta ihop inför mötet på monte cavallo på måndag med kalmars fritidsledare. Vi började som ett gäng med ett brinnande engagemang och ett syfta att förändra och skapa någonting vi alla kan värna om, integration och identitetsmässigt.

Bland annat märks det på utvecklingen i hur man vill få fram sitt budskap i artikeln så att läsaren förstår grund principen.

Här är en text som skrevs för 2 år sen som gjorde att vi alla senare kom överens om innebörden av budskapet IFS:

Sverige har sedan många decennier tillbaka haft en väldigt pådrivande invandringspolitik som har gynnat mångfalden i landet på flera olika sätt. Tyvärr har det politiska maktspelet inte lyckats sprida förståelse bland de olika grupper som samhället idag besitter. Vi har inte haft en fungerande integrationspolitik på något håll i landet. I Kalmar är vi inte mycket bättre, men ambitionen finns gömd bland invånarna dold av passivitet.

Read Full Post »

Solidaritet, jämlikhet och medmänsklighet är ord som ofta används i debatten kring kollektivets välfärd och utveckling. Sedan valet förra året har Kalmars befolkning genom sina närliggande och fundamentala principer valt att följa sin sociala förmåga att skapa gemenskap i samhället, likt kommunala val dessförinnan. Hur ska de politiska väsen genom vår sociala förmåga kunna skapa strukturella mål som konkret kan uppnås i de mest utsatta delarna i vår stad? Och vart ska den offentliga/privata sektorn vända sig för att ta del av befolkningens behov och erfarenheter i utvecklande syfte? Idag finns tyvärr ingen sådan strategi (i betydande form) i Kalmar kommun.

I Funkabo lider man av otrygghet, i Norrliden lever en stor andel barn i fattigdom och i Oxhagen råder en växande arbetslöshet. Allt detta framgår i kommunens valfärdsbokslut  från 2010. Kommunen har inte bortsett från dessa problem utan man har inte vetat hur man ska handskas med dem. Dessa områden är ekonomiskt utsatta bland annat genom första generationen av den etablerade mångfalden vars föräldrar och släkt flytt från problem och elände, men även tack vare den bristande integrationspolitiken som gått oförändrad i åratal.

Hur ska man då handskas med verkligheten att den oförändrade politiken i dessa områden drar invånarna och samhället djupare ner i en oförmåga att socialt anpassa sig?

Allt handlar i grund och botten om en strukturell strategi som skapas utifrån erfarenheter och kunskaper tagna från samhället, den privata sektorn och den offentliga sektorn. Detta leder till en större förståelse i våra mest utsatta stadsdelar vilket betyder att man samtidigt självkritisk förändrar/utvecklar sig själv samt sin verksamhet. Allt detta skapas genom erfarenheter och kunskap tagna från frekventa mötesplatser som diskuterar rätt ämne i utvecklande syfte.

En sådan strategi kan se ut som följande:     

Delaktiga representanter i strategin är framförallt Kalmar kommun som organisation samt alla dess förgreningar så som kommunala bolag, förvaltningar etc.  Här ingår även verksamheter som tillför perspektiv, Kalmar Läns Museum, Röda Korset, föreningar, studieförbund m.fl.

Med detta skapar man en större delaktighet, konkreta resultat samt större slagkraft. Nytänkande och integration som helhet blir oftast åtsidolagd på grund av rädslan inför förändringar.

Låt oss skapa en integrationspolitik likt ett fenomen som vi alla kan värna om!

Read Full Post »

Older Posts »