Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for december, 2011

God Jul på er

Det har snart gått 1 år sedan jag startade igång bloggen invandrare för sverige. De flesta som har besökt min blogg har varit främlingsfientliga vilket man kan finna trovärdighet i att 1800 av 2000 kommentarer har varit aggressiva på något sätt. Men trots detta önskar jag er alla en riktigt God Jul och att ni finner ro med familj och släkt under denna fina helg !

Alexander Louhichi

Annonser

Read Full Post »

Den politiska kulturen är en grundsten i uppbyggnaden och stabiliteten i ett politiskt system den står i kontrast till andra politiska kulturer och drivs av medborgarens trygghet i politiska värden som sätter standarden i ett samhälle.  Den politiska kulturen förklarar även vilka symboler och vilka identiteter som accepteras och har integrerats i den gemensamma grunden i ett land. Fenomenet kring att studera politisk kultur handlar om förståelsen kring att en individ dras till sin politiska kultur genom kontrasten av en annan kultur.

Det politiska systemets koppling till den politiska kulturen i ett land skapas genom politiskt förtroende och socialt kapital. Detta innebär att ett politiskt system kan krocka med vardagliga värderingar och normer i en politisk kultur, detta ser vi bland annat exempel på under vietnamkriget  på 1960 talet i USA samt det aktiva kriget mot terrorism under 2000 talet. En viktig författare i aspekten kring det sociala kapitalet är Putnam som argumenterar för att om ett samhälle arbetar tillsammans i en politisk kultur och ökar det sociala kapitalet möjliggör man även möjligheten att skapa politiska institutioner som kan lösa kollektiva problem.

I mitten på 1900-talet gjorde Verba och Almond en studie kring medborgerlig kultur, ”the civic culture”, vilket innebar att man försökte indentifiera den politiska kulturen i västerländska demokratier, framförallt liberala demokratier,  för att hitta trender och källan till den moderna kapitalismen i form av en stabil demokrati. Summeringen och resultatet blev att vart man än hittade värderingar kring protestantism och trender kring kapitalism hittade man källan till en stabil demokrati. Detta exempel förklarar hur studier kring trenderna till en form av ett politiskt system kan tas fram, i detta fall den västerländska formen av demokrati, genom värderingar i en politisk kultur.

 Den globala politiken förändrades drastiskt efter kalla krigets slut. Detta innebar att kommande konflikter skulle vara riktade mot den kulturella aspekten och skillnaden mellan olika civilisationer istället för skillnaden i politiska ideologier. En stor och världslig kontrast mellan kulturer började sakta förberedas och konflikter skulle numera inte handla om oliktänkande mellan stater utan mer om vilken civilisation man tillhör. Detta har gjort att vi idag ser en konflikt mellan två civilisationer på den globala arenan, den västerländska och den muslimska civilisationen.

 Enligt Samuel P. Huntington som är professor på Harvard University handlar konflikterna numera om grupper från olika civilisationer mer än de som involverar nationer. Skillnaden mellan två civilisationer är inte bara genom språk, historia och kulturella aspekter utan även synen på mänskliga rättigheter, frihet och jämlikhet. Detta har enligt Samuel P. Huntington gjort att vi inte längre ställer oss frågan vilken sida vi står på utan vad vi är för något. Konflikten i Bosnien är ett bra exempel på ett krig där konflikten inte gällde staterna i jugoslavien utan mer om människorna som levde i området och skillnaderna mellan dem, i detta fallet religionen. En förklaring på detta är att det är lättare att vara medborgare i två stater än att vara halv muslim, halv jude.

Huntington argumneterar för att det finns olika former av tillhörighet bland stater där han pratar om: the core state, a  member state och a lone state. The core state är staten som är central för den politiska kulturen i en civilisation, a member state är en stat som kan sättas in i en viss civilisation och a lone state är en stat som förhåller sig till goda kontakter inom flera civilisationer och kan inte sättas in i en specifik kategori, här ser vi bland annat Japan som ett exempel.

 Tesen som Huntington tar fram om att civilisationer är grunden för konflikter på den globala arenan föklarar händelser efter 9/11-2001 och attacken mot den amerikanska suveräniteten. Efter attacken förklarade man inte krig mot en speciell stat utan mot den muslimska civilisationen som enligt västerländska värderingar var grunden till den globala terrorism som spridits världen över. Detta gjorde att man attackerade och störde suveräniteten i både Irak och Afghanistan för att skaka och återställa den västerländska dominansen på den globala arenan. Denna aktion från de västerländska länderna var för att återställa förtroendet mellan det politiska systemet och den politiska kulturen vilket till en början fungerade. Med tiden har detta ökat vilket är, skälet till konflikten mellan flöden av människor och den styrande politiska kulturen. Detta ser vi trender av i Sverige och bland sverigedemokrater som förhåller sig till en västerländsk och nordisk politisk kultur där de ser de muslimska värderingarna som vårt största utländska hot sedan andra världskriget. Därmed har Huntingtons tes bevisats som en förklaring till konflikten mellan civilisationer på den globala arenan och konflikten i det multikulturella samhället på den nationella arenan.

Alexander Louhichi

Read Full Post »

Växjö 29/2 – http://www.sensus.se/Om-Sensus/RegionerNew/SmalandOland/Kontorsrot/Vaxjo/Kommunrot/Vaxjo/Forelasning–Identitet-och-fordomar/

Kalmar 1/3-  http://www.sensus.se/Om-Sensus/RegionerNew/SmalandOland/Kontorsrot/Kalmar/Kommunrot/Kalmar/Forelasning–Identitet-och-fordomar/

 

Read Full Post »

Föreläsningen Halv Blatte, Halv Svenne kommer att dra igång efter sportlovet i Kalmar och i Växjö och är ett samarbete med Sensus. 

I dagens barometern kan man läsa om de tio misstänkta ungdomarna och deras motiv till branden. I mina ögon verkar det vara helt galet att man låtit dessa ungdomar driva runt i området under alla dessa år på grund av att de är ”problem barn”. Med enkel matematik kan man väl lista ut att om de hittar på med bus inne på fritidsgården kommer de väl fortsätta utanför?  Detta måste man inom föreningslivet och kommunala verksamheter försöka fånga upp i framtiden och sysselsätta ungdomarna till den grad att de slipper rastlösheten.

En annan sak som är värd att notera är vad Bergakommissionen har kommit fram till hittills. I Barometern kan man läsa om tre förslag: En multiarena vid vattentornet, en kontaktperson för nysvenskar och en marknad i Berga centrum. Men vänta här nu… Invandrare För Sverige lämnade in förslaget om multiarenan redan i oktober i form av ett medborgarföslag. Ett gäng med ungdomar har lämnat in förslaget om en kontaktperson för nysvenskar.. Summeringen blir alltså att Berga kommissionens viktigaste förslag och den med mest kontrast är att anordna en marknad i Berga centrum? Jag förstår att Mats Gröhn uttalar sig om att jag trodde att vi skulle lösa världens problem redan första mötet när han inte ens förstår vad problemet i Berga är. Jag tror att en marknad kommer göra Berga centrum säkrare i framtiden!..

Alexander Louhichi

Read Full Post »

Att jämföra staten Israel och den islamiska republiken Iran handlar framförallt om att ställa två olika perspektiv mot varandra, två olika historier mot varandra och strävan efter en stark demokratisk stat. Analysen av jämförelsen kring dessa två stater handlar om vilket sätt som är bäst att tillämpa demokrati genom Israels försök att tillämpa en västerländsk form av demokrati genom amerikansk och europeisk politik har enligt Mattias Gardell lett till förödande effekter för urbefolkningen och de 800 000 invånare som bodde i det brittiskt ockuperade området Palestina där man senare utropade staten Israel år 1948. Idag har antalet invånare åttadubblats framförallt genom stor invandring av den judiska diasporan runt om i världen. De som kallar sig palestinier och som hänvisar till gränserna som fanns under det osmanska riket har idag ockuperats i områdena Västbanken och Gazaremsan, likheten mellan israels makthavande och palestinernas förtryck är slående med den apartheid som tillämpades i Sydafrika under 1900-talet. Denna utveckling har förvärrats med åren och störs i grund och botten av sionismens extrema idétraditioner som går tillbaka till 1800-talet och den tysk-ungerska journalisten Theodor Herzls tankar.

På samma sätt kan vi se hur den islamiska republiken Iran växer sig starkare och ökar förtrycket mot minoriteter i området framförallt genom den shiitiska tillämpningar av religiösa lagar i landet, även i politisk form kallad islamism. Denna islamism är en extrem inriktining som inom majoritetens kulturella identitet styrs med demokrati och normer som accepteras av ett valt samfund. Samma problem som styrs genom sionismen stör också den demokratiska utvecklingen i Iran, dessa extrema tankar gynnar inte nytänkande och släpper inte in minoriteter i maktspelet för att få en bredare och starkare demokrati som gynnar medborgarens kontrollmöjligheter. Sedan revolutionen år 1978-79 har styrkan lagts på den muslimska och shiitiska identiteten för att styrka en maktelit, detta står i jämförande med sionismens maktelit i Israel väldigt nära varandra trots att idétrationerna motstrider varandra och skapar kontraster i området.

Den parlamentarism som tillämpas både i Iran och Israel gynnar bara perspektiven kring sionism och islamism. Därför måste man jämförelsevis ta in konceptet kring sekularism för att få en fungerande demokrati och för att gynna minoriteters kulturella identiter gentemot majoriteten. Detta gör även att de medborgare som ingår i minoriteter får en större möjlighet till delaktighet vilket vi bland annat sett i Turkiets strävan efter en demokrati alla turkiska medborgare kan värna om.

Att problematisera en positiv utveckling kring demokrati i orienten utifrån ett orientaliskt perspektiv handlar om att ge alla en likhet under en styrande maktelit. Gardell belyser detta sätt att styra med Saddam Husseins styre i Irak då minoriteter ingick i den irakiska makteliten. Att tillämpa den i modern tid då perspektivet kring mänskliga rättigheter utgår ifrån en västerländsk form av demokrati och värderingar kan endast hämma extrema religiösa idétraditioner genom sekularism och den enskilde medborgarens kontrollmöjligheter. Detta gör att mänskliga rättigheter och allas likhet inför staten blir grunden i en stabil demokrati som alla kan värna om.

Alexander Louhichi

Read Full Post »

Igår publicerade barometern en artikel om min kritik till Mats Gröhn där han gav ett direkt svar. Han besvarade min kritik med att säga att, ”Alexander Louhichi tror att man kan lösa världens problem med ett möte”. Men det Mats i denna situation inte förstår är att min kritik är berättigad efter diskussioner med, ungdomar, vuxna och politiker. Jag tror det är dags att försöka ta vara på tillfällen och ge våra ungdomar en chans att förbättras. Att vara fritidsledare handlar till stor del om att ta personligt ansvar, och inte skicka ut rastlösa ungdomar i samhället utan att hänvisa dom någon annanstans. I samband med att min kritik kom ut i barometern fick jag ett mail av Leif Holmberg, chef för alla fritidsgårdar i kalmar kommun som ville träffa mig i nästa vecka. Ett intressant möte måste jag säga.

Ja, man kan ju inte mer än att le åt min goda vän Thoralfs försök att förlöjliga och sätta skräck i sina läsare genom min blogg och mitt material. Det känns som att en riksdagsledamot ska kunna vara bättre att referera till trovärdiga källor mer än sina personliga känslor. Å andra sidan var det ju så sverigedemokraterna lyckades komma in i riksdagen.. Go for it my friend you can do it!

I dagarna har jag läst ut Mattias Gardells bok, Islamofobi, där han på ett väldigt lärorikt sätt förklarar hur den svenska historien har sett ut sedan tidig medeltid och hur man har haft kulturella utbyten med det osmanska riket under 1700-talet. Han dementerar även många nationalistiska tankar om Karl den tolfte som verkade mer eller mindre vara en visionär med ett öppet sinne för kunskap mer än en tillbaka dragen Volvo 740 ägare. En förebild som jag har skrivit in på min lista!

Alexander Louhichi

Read Full Post »

I dagarna hade man en debatt kring Berga och den grund som berga kommissionen har tagit fram för att lämna in till kommunen innan jul. Som i alla integrationsdebatter faller alltid ett visst perspektiv bort kring utanförskap och ett nytänkande kommer inte välkomnas innan vi väljer att sätta en förändring på kartan. Tanken kring kommissionen i Berga är god men man missar viktiga detaljer som måste följa med i ett heltäckande perspektiv.
Det finns mycket att invända mot och mycket som borde gjorts annorlunda när man pratar om Berga kommissionen. Jag kan punkta upp det ganska simpelt för er:
1. (Berga kommmissionen) Mats Gröhn skulle inte valts till ordförande eftersom han är en av de som har varit orsaken till utanförskap bland ungdomar. Under sina år på östra funkaboskolans fritidsgård har han varit fruktansvärt dålig på att ta sitt personliga ansvar som fritidsledare och förebild för de unga. Problem som har kommit in i fritidsgården har han lika fort kastat ut, 90% av de ungdomar som driver runt i Berga om nätterna är också de som har blivit utsparkade från fritidsgården. Valet till ordförande var ganska raskt och allt var i stort sett redan förberett från kommunens sida. Demokrati!?
2. Kommunen frågar endast efter kortsiktiga lösningar! En mindre grupp borde tillsättas och diskutera långsiktiga åtgärder för Berga området och de andra ekonomiskt utsatta områdena i Kalmar.
3. Uppdelningen som skedde i Berga kommissionen var och är helt onödiga. Dessa problem som handskas med löser inte det grövsta problemet av utanförskap.
Jag lämnade personligen kommissionen på grund av att jag visste att det inte skulle ge något redan från första mötet. Jag hoppas man bevisar mig motsatsen men de problem som finns i området kommer att finnas kvar med säkerhet. Ett par nya gatulykter och lite konst stillar inte ungdomarnas rastlöshet som från första början satte Berga i brand.
Alexander Louhichi

Read Full Post »

Older Posts »