Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for maj, 2012

Igår lanserades boken, Vi är här för att stanna, med ett besök hos Lennart Palm i P4. Diskussionen som sattes igång handlade framförallt om det nytänkande som Kalmar Kommun behöver ta till sig i kampen om ett fungerande integrationsarbete, den självkritik som människor borde ägna sig åt samt en del kring situationen i Berga.

Boken kommer att finnas tillgänglig för att köpa i nästa vecka!

Att diskussionen kring ursprung och kultur var något som skulle diskuteras efter att Loreen vann melodifestivalen visste många utav oss. Björn Söder valde direkt att ifrågasätta svenskheten i numret och hyllade de europeiska länder som valde att sjunga sitt bidrag på sitt inhemska språk. Detta är ännu ett bevis på att sverigedemokraterna inte vill inse att mångfalden i Sverige är etablerad.

På Avpixlat.info kunde man läsa om att oikofoberna nu har tre argument att använda i kampen för ett multikulturellt samhälle… Pizza, Zlatan och nu Loreen…

Alexander Louhichi

Annonser

Read Full Post »

Under tre år har jag kämpat för den etablerade mångfalden och den den förståelse som  måste spridas i vår samhälle. I Januari månad påbörjade jag ett arbete för att sammanställa det jag skrivit under 3 år och för att göra en enhetlig bok som handlar om kampen för ett fungerande integrationsarbete och hur man ska förhålla sig till främlingsfientliga krafter. Idag kan jag stolt presentera boken: Vi är här för att stanna:

Mitt tack till omgivningen

Det finns många som är värda ett tack i mitt arbete för att främja integrationsarbetet i Kalmar och för att motverka främlingsfientlighet. Många har inte sett hur mycket arbete som ligger bakom mina utspel i media utan tror att jag bara är uppmärksamhetstörstig. Detta har varit den motgång som har gett mig framgång i mitt arbete och utan stöd från mina vänner och familj hade min insats varit ett minne blott. Ett stort tack till er alla som vet att ni varit med och väglett mig i kampen mot ett rättvisare samhälle.

För mina framgångar i debatter har jag riksdagsledamoten Arhe Hamednaca att tacka för hans hårda skal och ödmjuka sätt att föra sig. Tack vare våra goda diskussioner har jag fått mycket kött på benen och modet att stå upp för det som borde förändras.

Helen Eklund från Kalmar Läns Museum har varit en god lärare och en god vän som jag hållit kär sedan vi arbetade med utformningen av projektet Mötesplatser för etablerad mångfald.

Min mentor och förebild, Hashim Gashi, som leder medborgarkontoret i Kalmar har under tre års tid fått stå ut med mina ständiga klagomål mot den kommunala verksamheten.

Ett stort tack till min goda vän och bror Dzenan Imsirevic som under mitt arbete har fått utstå långa diskussioner och heta debatter. Du har alltid varit vid min sida och är ett stort skäl till att jag fortfarande finns kvar i kampen för ett rättvisare samhälle.

Under två års tid har min goda vän och arbetsgivare, Sebastian Demiri, varit en god lärare som delat med sig av sina erfarenheter till det arbete jag utför. Som ensamkommande barn har han levt ett liv som är värt att berätta om, och idag har han tillfört stora resurser till Kalmar och Nybro med sitt företag. Han är en stor förebild som bör få sin röst hörd.

Ett stort tack till mina vänner och bröder runt om i Kalmar samt Alban Pllana, Louis Perikala och Shadi Salame för deras stöd och engagemang.

Alexander Louhichi

Read Full Post »

Kalmar kommun är vid skrivande tid en socialdemokratisk kommun som skapat egen majoritet i samarbete med moderaterna, Under åren har de haft ett nära samarbete med miljöpartiet och vänsterpartiet men med tiden har blockpolitiken hämmat den stora potentialen som Kalmar besitter enligt kommunstyrelsens ordförande och socialdemokraten, Johan Persson. Herr Person är även en nyckel person i Kalmars välfärd, tillväxt och bristande integrationspolitik.

I Kalmar kommun går alla beslut genom Johan Persson. I oktober 2011 satt jag i möte med Inger Hillmansson som är gruppledare för folkpartiet då jag lade fram goda projekttankar och idéer för att effektivisera integrationsarbetet i Kalmar och kämpa för att minska fenomenet kring det ökande utanförskapet. Svaret som jag fick var symboliskt i kampen för att få en rättvis start på en fungerande integrationspolitik: ”För att du ska kunna få igenom dina idéer i kommunen måste du ha Johan Persson med dig”. Efter det samtalet insåg jag att skulle jag göra något i framtiden var det tvunget att vara drastiskt med stora mediauppdåd, vilket jag hade blivit specialist på genom åren.

För att strukturera upp Kalmar Kommuns ledning kan man göra följande lista:

Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande

Anette Lingmerth, kommunalråd med ansvar för bland annat integration

Anna Thore, kommunalråd med ansvar för bland annat integration

Bertil Dahl, kommunalråd med ansvar för bland annat integration

Trots att alla kommunalråd har ett särskilt ansvar för integrationen finns det inga ambitioner för att utveckla den bristande integrationen som finns idag. Man kan rada upp bristerna ganska simpelt i Kalmar Kommun:

–          Det integrationspolitiska programmet uppdaterades sist år 2004 och har ingen myndighet eller ansvarig tjänsteman som följer upp integrationsarbetet i kommunen.

–          Tre av elva kommunala bolag följer integrationspolitiska programmet enligt TV4 egna rapport, april 2011.

–          Ansvaret kring integrationsarbetet i Kalmar Kommun ligger hos Invandrarservice som tar hand om 175 stycken nyanlända invandrare varje år. Invandrarservice leder sedan dessa nyanlända invandrare i 18 månader och sedan förs de in i statistiken för personer med utländsk bakgrund. Den del av kommunen som tar hand om den etablerade mångfalden som är ca. 12 % av Kalmar Kommuns befolkning är medborgarkontoret. Medborgarkontoret sköter integrationen av 7200 personer med utländsk bakgrund med 1 tjänsteman!

–          Ansvaret kring integrationspolitiska programmet bör ligga i medborgarkontoret, man bör även öka resurserna och satsa på den del av kommunens arbete som bedriver ett aktivt integrationsarbete.

En väldigt intressant fakta som många har funderat på är situationen kring socialdemokraten Nasim Malik som har ”kämpat” för invandrare sedan 80-talet. Denna man fick i valet 2010 flest röster i Kalmar Kommun efter Johan Persson men har konstigt nog aldrig tilldelats något politiskt uppdrag förrutom sin plats i Kalmar kommunfullmä ktige samt att han även är vigselförrättare. Denna person har fått röster från invandrare i de ekonomiskt utsatta områdena i Kalmar som kan räknas upp följande: Norrliden, Smedby, Funkabo, Berga samt Oxhagen. Hur kommer det sig att Nasim med sin viktiga position och sina röster inte har tilldelats en del av makten trots sitt starka stöd från folket? Är han den klassiska invandraren som genom den socialdemokratiska andan endast fungerar som röstmagnet? Många frågor går obesvarade men den fakta som finns talar för orättvisa.

Alexander Louhichi

Read Full Post »