Feeds:
Inlägg
Kommentarer

image

Annonser

Under flera månader har det varit stora strider inom miljöpartiet och gruppen i Kalmar. Jonas Löhnn som varit en anledning till detta väljer nu att lämna sina uppdrag som han blivit fördelad av miljöpartiet. Detta rubricerar barometern som att har blivit sparkad från sina uppdrag. Trots Jonas Löhnns rakrygghet under ksrr händelsen samt händelsen kring svineri mc blir han alltså beskylld inom partiet. Att han sedan väljer att splittra partiet ytterligare är för mig en gåta.

Det senaste halvåret har man kunnat följa hur korruptionen styrs via ett fåtal personer inom den socialdemokratiska ledningen och hur man gynnar vissa samarbetspartner så som Kalmar krogar. Detta märks inte minst på hur man dödar verksamheten på bistra bar under en sommartid.som styrs av årets största ekonomiska vinst, inte bara för bistrobar som företag utan även för de arbetstagare som blivit anställda för att tjäna pengar så de kan klara sig under hösten.

Politiken i Kalmar börjar bli för enfärgad. Kanske är detta något som Jonas Löhnn har märkt av?

Alexander Louhichi

Igår fick jag ett mail från en äldre man bosatt i Östersund. Han berättade om fyra fantastiska tjejer som satt igång en resa från Östersund till Kalmar/Öland på cykel för att hedra sin vän som gått bort i cancer. Under resans gång samlar de samtidigt in pengar till barncancer fonden. Detta engagemang berörde mig djupt bör spridas.

Dessa fyra tjejer som kommer ifrån Östersund hade enligt denna mannen tagit kontakt med Kalmar kommun för att arrangera något träff/uppståndelse kring deras engagemang för att sprida ordet vidare och fortsätta att samla in pengar. Kommunen hade kort och gott hänvisat tjejerna till de lokala tidningarna.

Jag har under dagen grävt i detta samt vidarebefordrat informationen till mina kontakter i median. Personligen håller jag tummarna för att allt ska gå till på rätt sätt så att de får det genomslag de önskar.

Läs mer på : juliaresan.se

Alexander Louhichi

Efter att ha publicera  boken, Vi är här för att stanna, kommer nya utmaningar inför hösten. Föreläsningarna kring identitet och fördomar har ökat och boken har blivit en succé för dem som tidigare inte ägnat sig åt perspektivet kring hur olika kulturer kan fungera tillsammans i ett samhälle som Sverige.

Under höstens gång kommer jag att inrikta mig mer på hur en kommun specifikt kan förbättra integrationen och
synen på öppenhet i området. Hur man framförallt måste öka medborgarens delaktighet i samhället och vilka resurser man måste öka i d ekonomiskt utsatta områdena i en viss kommun.

Trots min frånvaro här på bloggen har mycket blivit gjort den senaste tiden.

Alexander Louhichi

Detta är ur ett nordiskt perspektiv. Men många med utländsk bakgrund kan spegla detta i sina föräldrars värderingar och livssyn. Att leva i en mångfald är att vara en del av den, ett tankesätt som raderar enfalden.

Ur Tidningen Realisten ( skriven av Mikael Skillt):

Dag ut och dag in matas vi av propaganda som säger att människan inte har några olikheter och att det endast är hudfärgen som skiljer oss åt, vi får även höra att kön är en social konstruktion. Det finns alltså inget unikt att bevara eller att vara stolt över. Kan det vara sant? Är det verkligen så att evolutionen har varit likriktad för alla människor över hela världen under de 200.000 år som den moderna människan har vandrat på jorden? Det är givetvis felaktiga påståenden, även om media och diverse vetenskapliga tidskrifter vill få det att framstå som en självklar sanning. Evolutionen eller fitness om man så vill, följer en tämligen simpel logik, den lyder så här: den mest anpassningsbara organismen för sina gener vidare och varje organism har haft sin geologiska hemvist och därmed anpassats utifrån de förutsättningar som funnits just där. Vi människor delar naturligtvis mycket genmaterial med varandra oavsett etniskt ursprung, just för att vi alla tillhör arten människa, men varje etnicitet är unik, då förutsättningarna varit unika för varje grupp. Enklaste sättet att se hur vi utvecklats olika är att se på vilka biologiska skillnader olika etniciteter har. T.ex. så är nordbor inte laktosintoleranta i samma utsträckning som andra folkgrupper i världen, här i Sverige är endast 5 procent oförmögna att spjälka laktos medan det i Afrika är 95 procent. Detta har sin grund i bland annat att vi födde färre barn och den nordiska modern hade därför möjlighet att under lång tid ge barnet bröstmjölk, medan den afrikanska modern födde fler barn och kunde därför inte bröstmjölka barnet lika länge. Det här är en process som tagit en mycket lång tid, men som ändå gett oss en egen särprägel.

Jag kommer att skriva utifrån oss nordbor, då det ligger mig varmt om hjärtat av naturliga skäl men det som skrivs kan givetvis appliceras på vilken grupp av människor som helst då naturens lagar gäller alla – svart som vit, inga undantag. Oavsett vad media vill påskina.

Men vilka är då riskerna med att få barn med andra etniciteter? Finns det ens några risker? Och i så fall är det risker på personnivå eller för folkkroppen som helhet? I en liten skala så utgör det ingen större fara då det främmande genmaterialet assimileras av folkkroppen och inom några generationer så kommer det aldrig att märkas av. Men om det sker i den takt som vi ser idag så är det i allra högsta grad en fara för både individen och folkkroppen, det beror inte på att de främmande generna är skadliga utan för att de är annorlunda. En mycket viktig fördel för vår överlevnad här i norden som vi kan förlora heter CCR5-Δ32 och är ett naturligt skydd mot HIV, en kvarleva från svarta döden om vi ska tro en av teorierna kring hur mutationen uppstod. CCR5-Δ32 är ett lysande exempel på hur olika miljöer har utvecklat oss människor olika, trots att både Aftonbladet, Expressen, Expo och andra ”sanningsspridare” vill hävda motsatsen. CCR5-Δ32 finns hos cirka 10 procent av den nordiska befolkningen och innebär att den ger ett genetiskt skydd mot HIV, mutationen i sig gör att T-cellerna får svårigheter att fästa på värdcellen och därmed kan inte smittan föras vidare eller infektera cellen. Namnet kommer av att genen saknar en 32 baspar lång gensekvens. En person som har två kopior av denna gen förfaller vara resistent, men även en kopia av denna variant har visat sig ge visst skydd mot HIV.

Men hur kan det här vara något dåligt för de som vill blanda sina gener med andra etniciteter? Det måste ju vara något bra om vi nordbor för den här mutationen vidare över världen? Tyvärr så fungerar det inte så, utan det krävs att båda föräldrarna har mutationen för att den ärvas vidare till barnet, så resultatet blir att barnet förlorar det naturliga skydd mot HIV som en på tio föds med här i norden. Så genom att fritt blanda upp folken som finns i världen så slår vi ut hundratusentals år av evolution, något som garanterat kommer att bita oss i arslet, förr eller senare. Vad vi kan se är att vi här i norden riskerar en HIV-epedemi som på sikt kan göra stor skada på folkkroppen och som är direkt dödlig för individen. Den här ”lilla” detaljen informerar inte media om, utan här använder man tystnaden som vapen. ”Passera, inget att se” är ledorden som gäller på våra tidningsredaktioner när det kommer till fakta som inte är fördelaktiga för deras misslyckade projekt – massinvandringen.

Det här är bara en av alla olikheter som finns bland etniciteter runt om i världen, men enligt mig en av de viktigaste. Skillnader som gjort att just de människorna har överlevt på just den platsen de har sitt ursprung i, och allt det här är medier och våra politiker villiga att kasta bort på ett ögonblick. De hyser ingen respekt för de miljoner och åter miljoner människor som dött och fötts för att vi ska ha de fördelar och nackdelar vi har idag, ja en fördel kan bli en nackdel och tvärt om, om man befinner sig utanför sitt naturliga område. Nu vill jag att ni ska tänka ordentligt på alla de människor som skapat liv och dött för att vi ska stå här idag, sen på allvar fundera på vilket ansvar ni har inför kommande generationer.

Som rubriken lyder så har vi som människor ett ansvar gentemot evolutionen, ansvaret ligger i att bevara och förvalta det arv som evolutionen gett oss. Jag förespråkar inte att vi ska lägga oss i vad människor gör i sängkammaren eller att vi ska förbjuda människor att bli kära i personer från olika folkslag, för det är en omöjlighet och något som inte ligger i vår nordiska natur då vi är ett frihetsälskande folk. Men vi måste bli bättre på att vara stolta över vårt arv och genom att få fler att uppskatta det unika med oss nordbor som folk så kommer man även att bli mer selektiv i sitt val av partners. I Japan så har man lyckats med att skapa en stolthet för sitt folk, sitt arv och sin kultur, detta har lett till att blandäktenskap är sällsynta. Precis som Japanerna måste vi skapa samma stolthet i norden om vi fortsättningsvis ska kunna fortsätta dra nytta av de fördelar som evolutionen gett oss. Så min uppmaning till er som läser är följande:

Se er omkring, vi har världens vackraste män och kvinnor. De har det varmaste hjärta du kan tänka dig och ett arv som är unikt. Ingenstans i hela världen finns just såna som vi. Så var inte rädd, ta en chans och hitta kärleken i en nordbo. Endast då har du fullgjort en del av din plikt mot evolutionen.

”Evolutionen är inte en kraft utan en process. Inget ideal utan en lag”

Detta är en text värd att ta in och sätta sin självkritik efter.

Alexander Louhichi

För att beställa boken Vi är här för att stanna

Skicka namn och adress till alexander@louhichi.se för bekräftelse och betalning.

Boken, Vi är här för att stanna, kostar 199:- som ger stöd för det fortsatta arbetet mot ett fungerande integrationsarbete.

Här kommer ett utdrag ur boken:

Under min uppväxt sa mina vänner att jag var mer blatte än svenne och framförde det som att det var något positivt. Men jag försvarade mig alltid och förklarade sansat att min stolthet ligger lika mycket i den svenska identiteten som den gör i min tunisiska identitet, jag är halv blatte halv svenne och det får ni aldrig glömma. För faktum är att min kända värld, mina minnen och min barndom ligger i Sverige och med den mångfald som jag har växt upp med: jugoslaver, albaner, greker, ryssar, araber och svenskar har jag funnit en fruktansvärt stor kärlek till landet som jag föddes i. Jag ser Sverige som landet med kontraster, men det finns mycket som måste göras för att allt ska kunna gå rättvist till för de minoriteter som finns idag.
I debatten kring integrationspolitiken brukar jag ofta använda mig själv och mina närmaste släktingar som argument. Min morbror, Thomas Ahlström, har sedan tidig ålder varit med i församlingen Livets ord i Uppsala, där mina tre kusiner har blivit fostrade. Nu är han chef för deras bokförlag. År 2011 blev min jämngamla kusin Petra Ahlström bortgift med en annan person från kyrkan Livets Ord. Detta gjorde att jag ytterligare började diskutera frågor kring heder och härkomst och om de håller ihop eller om det har med extrema tankar och rädsla att göra.
Min faster Wasilla Louhichi, som valde att behålla sitt flicknamn när hon gifte sig med en rik libysk affärsman, är en utav fyra fruar. Hon bodde en längre tid i Tripolis men flyttade till Tunis där hennes man köpte en lägenhet och en frisörsalong till henne och deras tre barn. När jag sommaren 2007 skulle åka ner till Tunisien och träffa min faster förväntade jag mig, som jag lärt mig i Sverige, att min faster skulle vara förtryckt, ha slöja och endast prata när hon blev tilltalad. Jag hade alltså fördomar mot min egen familj. Jag åkte ner till Sousse, en turistort i Tunisien, och fick adressen till ett femstjärnigt hotell. När jag gick in genom lobbyn och in till bakgården där hon satt möttes jag av en utav mitt livs största chock. I en stol satt min faster och rökte, med stora Gucci-glasögon och ett vitt linne. Det var först då jag insåg att egna erfarenheter väger tyngre än fördomar och slagord som dagligen flödar genom samhället mot det som är okänt.”

Alexander Louhichi

Igår lanserades boken, Vi är här för att stanna, med ett besök hos Lennart Palm i P4. Diskussionen som sattes igång handlade framförallt om det nytänkande som Kalmar Kommun behöver ta till sig i kampen om ett fungerande integrationsarbete, den självkritik som människor borde ägna sig åt samt en del kring situationen i Berga.

Boken kommer att finnas tillgänglig för att köpa i nästa vecka!

Att diskussionen kring ursprung och kultur var något som skulle diskuteras efter att Loreen vann melodifestivalen visste många utav oss. Björn Söder valde direkt att ifrågasätta svenskheten i numret och hyllade de europeiska länder som valde att sjunga sitt bidrag på sitt inhemska språk. Detta är ännu ett bevis på att sverigedemokraterna inte vill inse att mångfalden i Sverige är etablerad.

På Avpixlat.info kunde man läsa om att oikofoberna nu har tre argument att använda i kampen för ett multikulturellt samhälle… Pizza, Zlatan och nu Loreen…

Alexander Louhichi